مشخصات فردی
* نام * نام خانوادگی
* نام پدر * جنسیت
* کدملی شماره شناسنامه
* دین/مذهب * تاریخ تولد
محل صدور شهر
* محل تولد * شهر
* وضعیت خدمت علت معافی
* وضعيت تاهل تعداد فرزندان
وضعیت مسکن نحوه آشنايي با شرکت
تاريخ آمادگی برای شروع کار * تلفن منزل (با ذکر کد شهر)
* تلفن همراه تلفن ضروری
آدرس ايميل * شغل درخواستی
* استان محل سکونت * شهر محل سکونت
* آدرس دقیق

مشخصات 2 نفر که با شما آشنایی کامل دارند
نام و نام خانوادگی نوع آشنایی شغل تلفن آدرس
رکوردی موجود نیست.

سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سال شروع سال پایان دانشگاه
رکوردی موجود نیست.

سوابق آموزشی
نام دوره سطح دوره مرکز آموزشی تاریخ شروع تاریخ پایان مدت دوره(ساعت) امکان ارائه مدرک
رکوردی موجود نیست.

سوابق حرفه ای
نام سازمان شغل تاریخ شروع تاریخ پایان علت قطع همکاری تلفن
رکوردی موجود نیست.

مهارتهای کامپیوتری
نام مهارت میزان تسلط
رکوردی موجود نیست.

زبان خارجی
زبان خارجی میزان تسلط
رکوردی موجود نیست.